Bæredygtighedsrapport

Vi kæmper for CO2-reduktioner

Massiv og hastig indsats er påkrævet for at nedbringe CO2eemissioner og fremme den grønne omstilling for at bremse klimaforandringerne. Andel vil spille en ansvarlig og central rolle i den grønne omstilling inden for vores virkefelt.

Vi stræber efter bæredygtigt forbrug

Fremtidig ressourceknaphed skaber behov for at holde Andels materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Samtidig skal vi sikre, at forholdene i Andels leverandørkæder lever op til egne og internationale standarder inden for menneskerettigheder m.m.

Vi kerer os om fællesskabet

I Andel kerer vi os om vores medarbejdere, naturen, samfundet og fremtiden. Som andelsejet koncern handler værdiskabelse for os om samfundsansvar og at nære omsorg for og bidrage til fællesskabet til glæde og gavn for helheden.

[lang-switch]
Følg andel: