Beretning

Jens Stenbæk, bestyrelsesformand

Andel bygger på en stærk demokratisk ejerform

Som andelsselskab har vi påtaget os en central rolle i den grønne omstilling og bidrager aktivt til at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% inden 2030. Det er vores styrke: Vi kan gøre noget sammen, når vi investerer langsigtet.

Jesper Hjulmand, CEO

Fornuftigt driftsresultat set i lyset af store eksterne udfordringer

Vi opnåede i 2021 fornuftige resultater i Andel, strategisk og økonomisk. Dét på trods af, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret Andel, energibranchen og vores samfund generelt – særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne og den fortsatte COVID-19 pandemi har skabt udfordrende betingelser.

Rabat på elregningen
450 mio. kr.

Andel har i 2021 givet en ekstraordinær rabat til andelshavere i form af nedsat nettarif i Cerius. For en familie på fire personer i et parcelhus udgjorde besparelsen 1.125 kr. i 2021.