Danmark2020

Forretning

1.247.300 private energikunder

SEAS-NVE Strømmen og SEAS-NVE Energi sørger for at selskabernes el- og naturgaskunder får en god kunde­oplevelse. Andel-koncernen har desuden erhvervs- og offentlige energikunder i hele Nordeuropa.

22.000 el-ladepunkter

Clever sørger for ladepunkter til elbiler, heraf er mere end 1.500 offentligt tilgængelige.

811.590 MWh

producerer havvindmølleparken Rødsand 2, syd for Lolland, svarende til energi­forbruget i over 200.000 husstande.

Selskabsstruktur

Andels selskabsstruktur pr. 31. december 2020 giver et øjebliksbillede af en koncern i transformation. Der vil de kommende år ske en sammenlægning af selskaber med henblik på at opnå de forventede synergier.

Se selskabsstrukturen

Vores forretning

Andel-koncernen går til markedet i koncernens eget navn og gennem en række datterselskaber. Med afsæt i tre stærke forretningsområder er Andel til stede i hele værdikæden i energisektoren fra energiproduktion over infrastruktur til kundeløsninger, ligesom Andel-koncernen har aktiviteter inden for fibernetinfrastruktur og -løsninger.

Se forretningsområder
Kvinde I Vindue Storby

269.300 lyspunkter

bliver dagligt serviceret af SEAS-NVE Udelys og SEAS-NVE City Light.

194.200 fibernetkunder

på Sjælland og i Jylland har glæde af lynhurtigt internet via Fibia.

1.443.900 netkunder

i Østdanmark får leveret el via Cerius' eller Radius' elnet.