Forretning

1.171.000 private energikunder

SEAS-NVE Strømmen sørger for, at selskabets el- og naturgaskunder får en god kundeoplevelse. Andel-koncernen har desuden erhvervs- og offentlige energikunder i hele Nordeuropa.

48.000 el-ladepunkter

Clever sørger for ladepunkter til elbiler, heraf er mere end 2.700 offentligt tilgængelige.

713.000 MWh

Havvindmølleparken Rødsand 2 syd for Lolland producerer energi svarende til op mod 200.000 husstandes årlige forbrug.

Selskabsstruktur

Andels selskabsstruktur pr. 1. april 2022 giver et øjebliksbillede af en koncern i transformation.

Vores forretning

Andel går til markedet i koncernens eget navn og gennem en række datterselskaber, som er helt eller delvis ejet af Andel. Med afsæt i tre stærke forretningsområder er Andel til stede i hele værdikæden i energisektoren fra energiproduktion over infrastruktur til kundeløsninger, ligesom Andel har aktiviteter inden for fibernetinfrastruktur og -løsninger.

280.000 lyspunkter

Andel Lumen har ansvaret for servicering af 280.000 lyspunkter.

249.000 fibernetkunder

på Sjælland og i Jylland har glæde af lynhurtigt internet via Fibia.

1.464.000 netkunder

i Østdanmark får leveret el via Cerius’ eller Radius’ elnet.