Forretningsområder

Energiproduktion

Fremstilling af energi har gennem årene været en af Andels kerneydelser, og Andel er fortsat aktiv i energiproduktion, hvor vi i dag som en central spiller i den grønne omstilling fokuserer på produktion af vedvarende energi. Andel er aktiv i energiproduktion gennem Rødsand 2 Offshore Wind Farm AB, Tryggevælde Solar Park ApS og kapitalandelen i Ørsted A/S.

Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og hverdagsliv. Inden for forretningsområdet, infrastruktur er formålet at drifte, vedligeholde og udbygge elnettene, så de kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov, uden at det går ud over den høje oppetid. Det er samtidig formålet at kæmpe for digital lighed ved udrulningen af fibernet til alle andelshavere.

Kundeløsninger

Andel har en målsætning om at være kundens førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger. Andel går til markedet gennem en række forskellige selskaber, der alle bestræber sig på at give kunderne markedets bedste service og ydelser.

Energiproduktion

Infrastruktur

Kundeløsninger

[lang-switch]
Følg andel: