Forretningsområder

Energiproduktion

Fremstilling af energi har altid været en af Andels kerneydelser, og Andel er fortsat aktiv i energiproduktion, hvor vi i dag fokuserer på produktion af vedvarende energi.

Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og hverdagsliv. Formålet er at drive, vedligeholde og udbygge elnettene, så de kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov uden, at det går ud over den høje oppetid. Samtidig er formålet at kæmpe for digital lighed ved at accelerere udrulningen af fibernet til andelshaverne.

Kundeløsninger

Andel har en målsætning om at være kundens førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger. Andel går til markedet gennem en række selskaber, der bestræber sig på at give kunderne markedets bedste service og ydelser.

Energiproduktion

Infrastruktur

Kundeløsninger