Forretning Grafik

Forretningsområder

Energiproduktion

Fremstilling af energi har altid været en af Andels kerneydelser, og Andel er fortsat aktiv i energiproduktion, hvor vi i dag fokuserer på produktion af vedvarende energi.

Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og hverdagsliv. Formålet er at drive, vedligeholde og udbygge elnettene, så de kan håndtere mere vedva­rende energi og imøde­komme fremtidens energibehov, uden at det går ud over den høje oppetid. Samtidig er formålet at kæmpe for digital lighed ved at accelerere udrulningen af fibernet til andelshaverne.

Kundeløsninger

Andel har en målsætning om at være kundens førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger. Andel går til markedet gennem en række selskaber, der bestræber sig på at give kunderne markedets bedste service og ydelser.

Line Hansen, Andelshaver og ejendomsmægler i Danbolig

“ Uden internet har vi ingen forretning. Alt kører over internettet, telefoni og website med boliger, og vi tilgår alle vores systemer via en ekstern server.

I Danbolig mærkes nødvendigheden af et stærkt internet i hverdagen, hvor der arbejdes med tunge filer i form af rapporter, kommunalplaner, tegninger og selvfølgelig billeder af de udbudte boliger. Og med fibernet har Danbolig fået en langt stærkere forbindelse.

Læs mere om andelsselskabet
Line Hansen Andelshaver

Infrastruktur

Vores forretningsområder

Kundeløsninger

Kvinder Paa Strandtur
SEAS-NVE Strømmen

-280 mio. kr.

SEAS-NVE Strømmen bidrog i 2020 til koncernens resultat før skat med et underskud på 280 mio. kr., hvoraf ejerandel i Energi Danmark bidrog med
15 mio. kr.

SEAS-NVE Strømmen A/S er udbyder af el, bio- og naturgas og energirådgivning og har flere end 558.500 kunder. På det svenske erhvervsmarked er selskabet den største udbyder af naturgas.

Årets resultat er påvirket af
Årets resultat er påvirket af interne og eksterne forhold som tilsammen med­virker til et ikke tilfredsstillende resultat. Resultatet er betydeligt negativt påvirket af selskabets porteføljeforvaltning med el, der skyldes flere omstændigheder, der samlet set påvirkede forward prisen på el – herunder en mild vinter med ekstremt meget nedbør i Norden, der via hydro­balancen påvirkede de nordiske elpriser negativt. Desuden reducerede Covid-19 efterspørgslen på energi, og der forekom periodevise udfald på flere vigtige kabelforbindelser fra Norge til Danmark.

Resultatet er desuden påvirket af en nedskrivning af "lagerførte energibesparelser" som følge af ophør af ordningen vedr. salg af lovpligtige energibesparelser. Periodeforskydninger imellem regnskabsårene 2020 og 2021 af avance vedr. salg af gas fra gaslager medførte ligeledes en udgift
i regnskabsåret 2020, som til gengæld er realiseret i regnskabsåret 2021. Endelig medførte det relativt varme vintervejr tidligt i regnskabsåret færre solgte energi­mængder og således en lavere avance.

2020 blev et ekstraordinært år, hvor selskabets energitrading blev udfordret af ekstreme markedsforhold. Der er i 2021 igangsat en række tiltag for at øge tradingaktivitetens robusthed i en lignende fremtidig situation.