Markedsoverblik

Energikrisen er aftaget, men er ikke forbi endnu

Mens 2022 var et ekstremt år, faldt der i 2023 mere ro på energimarkedet og på de høje og svingende energipriser, og så holdt danskerne fast i de gode sparevaner. Men vi er stadig langt fra det stabile og relativt forudsigelige energimarked, vi havde før den internationale energikrise.

I 2023 var der fortsat usikkerhed på energimarkedet, som var præget af geopolitisk uro, manglen på russisk gas til Europa og højere energipriser end før energikrisen. Energipriserne var dog lavere end i 2022, da der faldt mere ro på markedet.

Udsigterne til endnu en kold vinter skubbede til usikkerheden hos mange europæere, der var bekymrede for, om der var nok gas til virksomhedernes produktion og opvarmningen i de private husstande. Alle EU-medlemslande opfyldte dog EU’s krav om at have fyldte gaslagre inden vinterens start. Kombineret med en lun start på vinteren var indsatsen med til at holde energipriserne nede.

I 2023 var den russiske gas i de europæiske gaslagre erstattet delvist af øget import fra Norge og af flydende naturgas (LNG) fra USA. LNG var og er dog en dyrere energikilde på grund af høje omkostninger til produktion og transport.

Energipriserne har påvirket årets resultat i flere af Andels selskaber. I energiproduktionen har den høje afregningspris på el i 2023 eksempelvis sat et positivt aftryk på Rødsand 2 Offshore Wind Farms regnskab, mens energipriserne havde en negativ indvirkning på energiselskabet Andel Energi. Det skyldes, at selskabet i 2022 havde købt mere energi hjem, end kunder med en fastprisaftale endte med at bruge og betale for i første kvartal 2023.

quote

Evnen til at forstå, forudsige og reagere på ekstreme situationer, som skaber ubalance i energimarkedet, bliver afgørende for en stabil, pålidelig og sikker energiforsyning i fremtiden

En del af løsningen: Mere VE-produktion og et mere fleksibelt europæisk energimarked

Evnen til at forstå, forudsige og reagere på ekstreme situationer, som skaber ubalance i energimarkedet, bliver afgørende for en stabil, pålidelig og sikker energiforsyning i fremtiden.

I Danmark er vi generelt godt rustet, når det gælder el- og gasforsyning. Her spiller særligt Tyra-feltet, vores største naturgasfelt, en væsentlig rolle, når det kommer i produktion igen i 2024. Men jo mere energi, vi selv kan producere – eller lagre – i Danmark, desto mere uafhængige vil vi blive af de usikkerheder, der stadig sætter sit præg på det internationale energimarked. I den ligning spiller mere vedvarende energiproduktion en helt afgørende rolle for vores uafhængighed af fossile brændsler, vores forsyningssikkerhed og naturligvis også i kampen mod klimaforandringerne.

Men mere vedvarende energiproduktion i Danmark og Europa kan ikke stå alene. Jo mere fleksibelt det europæiske energimarked og elnet fungerer, jo lettere bliver det at flytte energi på tværs af landegrænser, og det er til gavn for alle europæiske energikunder.

På en meget blæsende dag kan vi i Danmark allerede i dag producere mere strøm, end vi selv kan forbruge. Skaber vi fleksible elnet på tværs af de europæiske landegrænser, vil afsætning af overskudsstrøm til lande og markeder med underskud blive nemmere og mere smidig. Omvendt kan vi importere billigere energi på dage med mangel på vind og sol.

Kabelforbindelsen Viking Link er et af de seneste eksempler på en stærk og fleksibel energiforbindelse på tværs af landegrænser. Den forbinder Danmark og Storbritannien og er med sine 765 km verdens længste kabelforbindelse. Kablet blev sat i drift den 29. december 2023, dog ikke i fuld kapacitet. Med idriftsættelsen skaber Viking Link sammen med andre internationale elforbindelser en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.

I Andel ønsker vi også at bidrage til et mere fleksibelt energimarked på tværs af Europa. Derfor underskrev vi, sammen med andre industrielle aktører fra Danmark og Tyskland, i december 2023 en deklaration om behovet for brintinfrastruktur mellem Vestdanmark og Tyskland. For fremtidspotentialet for grøn brint er stort. Brint kan f.eks. erstatte fossile brændsler inden for blandt andet tung transport og kan bruges ved lagring af overskudsenergi fra vedvarende energikilder. På den måde kan brint hjælpe elektrificeringen af Danmark og Europa godt på vej.

Elpriserne i 2023 faldt sammenlignet med 2022, men var højere end før energikrisen

Timepriser

Danskerne holdt fast i sparevanerne

De danske husstande står i dag for ca. en tredjedel af Danmarks samlede energiforbrug. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at både politikere, organisationer og virksomheder gør en indsats for at hjælpe danskerne med at tænke energiforbruget smartere, så de på bedst mulig vis kan bidrage til den grønne omstilling af vores samfund.

Det er således positivt, at danskerne i 2023 fortsat sparede på energien. I slutningen af 2023 så vi dog, at elforbruget steg væsentligt som følge af flere elbiler og øget temperaturafhængigt elforbrug til varmepumper. Danskernes forbrug af strøm set over året var dog lavere end før energikrisen. Modsat blev 2023 også et år, hvor salget af varmepumper til private faldt markant. Tendensen var den samme hos Andel Energi. De faldende energipriser antages at have været en væsentlig årsag til, at mange kunder har fravalgt eller udskudt f.eks. udskiftning af et gasfyr til en varmepumpe og solceller.

I starten af 2023 var koncernens netselskaber, Cerius og Radius Elnet, blandt de første til at introducere en ny tarifmodel, som belønner de kunder, der formår at flytte deres forbrug til om natten. Og østdanskerne tog modellen til sig. Sammenlignet med 2022 har private og mindre erhverv i det forgangne år nemlig formået at flytte dele af forbruget væk fra timerne mellem kl. 17.00 og kl. 21.00, hvor der er mest tryk på elnettet.

Andel Energi mærkede også, at forbrugernes interesse for at følge priser og forbrug fortsat var stor i 2023. Selskabets app, hvor kunder og forbrugere kan følge priser og eget forbrug, blev brugt flittigt i løbet af året og nåede i 2023 op på næsten en million downloads siden lanceringen i foråret 2022. Yderligere blev appen videreudviklet i løbet af 2023. Det blev blandt andet muligt at følge sit eget forbrug på timeniveau i både KWh og kroner og øre. Også lanceringen af en ny prisprognose, hvor man kan se den estimerede energipris en hel uge frem, blev taget godt imod af kunder og forbrugere. En populær feature, der giver et økonomisk incitament til at bruge strømmen, når den er grønnest og billigst.

Havvindmølleparker er fortsat en vigtig brik i kampen for at nå de nationale klimamål og få reduceret brugen af fossile brændsler i energiforsyningen