Selskabsledelse

Regnskabsberetning 2021

Andel-koncernens resultat før skat for regnskabsåret 2021 udgjor-de et underskud på 8.220 mio. kr., hvilket er 18.696 mio. kr. lavere end resultatet for regnskabsåret 2020, hvor resultatet udgjorde et overskud på 10.476 mio. kr. før skat.

Samfundsansvar

Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for om­råderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. I den forbindelse udarbejder vi en årlig Fremskridtsrapport, som synliggør vores arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os på dette område.

God selskabsledelse

Andel arbejder inden for rammerne af god selskabsledelse og med at sikre transparens for vores ejere og omverdenen generelt.

Risikostyring

I Andel-koncernen er risikostyring en integreret ledelsesproces, der er forankret i bestyrelsens revisions- og risikoudvalg og i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion. Dermed sikres overblik og beslutningsgrundlag på tværs af koncernens forretningsområder og datterselskaber. Den operationelle risikohåndtering varetages decentralt i forretningen tæt på de konkrete muligheder og risici internt i virksomheden og eksternt i markedet.