Selskabsledelse

God selskabsledelse

Andel arbejder inden for rammerne af god selskabsledelse og med at sikre transparens for vores ejere og omverdenen generelt.

Andel følger samtlige anbefalinger.

Samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø/klima og antikorruption. I den forbindelse udarbejder Andel en årlig bæredygtighedsrapport, som synliggør vores rejse hen imod større bæredygtighed, arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os inden for dette.

Risikostyring

Risikostyring er i Andel-koncernen en integreret del af organisationens forskellige ledelseslag og er forankret i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion. Der sikres hermed en ensartet metode, som på tværs af koncernens forretningsområder og datterselskaber er med til at skabe det påkrævede overblik over risici.

[lang-switch]
Følg andel: