Selskabsledelse

Regnskabsberetning 2020

Andel-koncernens resultat før skat og minoritetsinteresser for regnskabsåret 2020 udgjorde 10.652 mio. kr., hvilket er 698 mio. kr. højere end resultatet for regnskabsåret 2019, hvor resultatet udgjorde 9.954 mio. kr.

Læs regnskabsberetning for 2020
Havvindmoelle Baad
Personer Taler Ved Moede

Samfundsansvar

Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for om­råderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. I den forbindelse udarbejder vi en årlig Fremskridtsrapport, som synliggør vores arbejde med samfundsansvar og de fremskridt, vi gør os på dette område.

Læs om samfundsansvar
Torsten Juel Kristoffersen, Andelshaver og gårdejer

“ Heldigvis er vi selvforsynende med strøm fra vores 10 kWh husstandsvindmølle.

På slægtsgården Drusbjerggaard dyrkes primært kartofler og ribs – men også æbler til gårdens egenproducerede most. Særligt kartoflerne kræver vanding, og her er produktionen afhængig af strøm til at drive pumpen, der trækker regnvand fra mosen, der ligger på gårdens område.

Læs mere om andelsselskabet
Andel Torsten Andelsehaver
Kvinde Online Moede Udenfor

God selskabsledelse

Andel arbejder inden for rammerne af god selskabsledelse og med at sikre transparens for vores ejere og omverdenen generelt.

Læs om god selskabsledelse

Risikostyring

I Andel-koncernen er risikostyring en integreret ledelsesproces, der er forankret i bestyrelsens revisions- og risikoudvalg og i koncernledelsen via koncernens risikostyringsfunktion. Dermed sikres overblik og beslutningsgrundlag på tværs af koncernens forretningsområder og datterselskaber. Den operationelle risikohåndtering varetages decentralt i forretningen tæt på de konkrete muligheder og risici internt i virksomheden og eksternt i markedet.

Læs mere om risikostyring
Maend Taler Ved Moede