Vores forretning understøtter den grønne og digitale omstilling af vores samfund

Andel går til markedet i koncernens eget navn og gennem en række datterselskaber, som er helt eller delvist ejet af Andel. Med afsæt i tre stærke forretningsområder er Andel til stede i hele værdikæden fra energiproduktion over infrastruktur til kundeløsninger.

Vores demokratiske ejerform giver os mulighed for at investere langsigtet og tålmodigt på tværs af alle tre forretningsområder til gavn for vores andelshavere, kunder og samfundet.

Energiproduktion

Vi producerer og investerer i ny produktion af vedvarende energi med fokus på sol, vind og brint.

Rødsand 2 Offshore Wind Farm
Ørsted
Tryggevælde Solar Park
Brintproduktion i Glansager, Power-to-X

Infrastruktur

Vi driver, vedligeholder og udbygger elnettene i størstedelen af Østdanmark.

Cerius
Radius Elnet
Nexel

Kundeløsninger

Vi tilbyder integrerede, digitale og fremtidssikrede løsninger og services.

Andel Energi
Andel Lumen
Clever
Energi Danmark
Fibia
Waoo
Watts