Andel A

Årsrapport 2020

2020 har på mange måder været et skelsættende år for Andel-koncernen. Med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning har Andel styrket kerneforretningen og fundamentet for fortsat udvikling.

 

Se årsrapporten for 2020 Se et kort overblik


7,7 mia. kr.

nettoomsætning

10,8 mia. kr.

årets resultat

1.303

gns. antal medarbejdere

Vores forretning

Andel-koncernen går til markedet i koncernens eget navn og gennem en række datterselskaber. Med afsæt i tre stærke forretningsområder er Andel til stede i hele værdikæden i energisektoren fra energiproduktion over infrastruktur til kundeløsninger, ligesom Andel-koncernen har aktiviteter inden for fibernetinfrastruktur og -løsninger.

Se mere om forretningen
Kvinde I Vindue Storby

7.745 mio. kr.

Andel leverer en omsætning på 7.745 mio. kr, hvilket positivt kan henføres til opkøbet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, som på fire måneder har bidraget med en omsætning på 1.123 mio. kr.

11.444 mio. kr.

Vores resultat er positiv påvirket af vores stærke ejerskab i Ørsted, der i 2020 bidrog positivt med en værdiregulering på 11.444 mio. kr.

666 mio. kr.

Andel står med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning midt i en omfattende transformation og integrationsproces, der negativt har påvirket årets resultat med 666 mio. kr. i form af en række store engangsomkostninger.

Personer Taler Ved Moede

Selskabsledelse

Andel-koncernens resultat før skat og minoritetsinteresser for regnskabsåret 2020 udgjorde 10.652 mio. kr., hvilket er 698 mio. kr. højere end resultatet for regnskabsåret 2019, hvor resultatet udgjorde 9.954 mio. kr.

Læs mere om selskabsledelse

40%

Med købet af Radius Elnet har Andel nu ansvaret for ca. 40% af de leverede kWh i det danske elnet.

Allan Ask Kørup, Andelshaver og kører elbil

“ Jeg har selvfølgelig købt en elbil, der imødekommer mine behov i forhold til rækkevidde. I den forbindelse er det afgørende, at jeg med min hjemmelader hver morgen kan sætte mig ud i en fuldt opladet bil.

Årligt kører Allan Ask Kørup 35.000-40.000 km, og for ham er det rart at vide, at det foregår på en bæredygtig måde. Hvis han skal på tur, benytter han lynladestationerne langs de danske motorveje, og dem får vi jo heldigvis flere og flere af.

Læs mere om andelsselskabet
Allan 40