Årsrapport

2023

Udvalgte hoved- og nøgletal

Årets resultat
0
mio. kr.

før skat og før kursregulering af Andels aktiepost i Ørsted

Investeringer i 2023
0 ,4
mia. kr.

i bl.a. udbygning af elnettet i Østdanmark via Cerius og Radius Elnet, udrulning af fibernet via Fibia og ladenetværk landet over via Clever.

Gns. antal medarbejdere
0

fuldtidsansatte på tværs af Andel-koncernen

Årets resultat inkl. kursregulering
- 0 ,2
mia. kr.

før skat og inkl. kursregulering af Andels aktiepost i Ørsted

Investeringer i 2024
0
mia. kr.

forventer Andel at investere via vores datterselskaber i en grønnere og mere digital fremtid.

Behovet for en ambitiøs grøn omstilling af vores energisystem har aldrig været større

Jesper Hjulmand, Group CEO og Jens Stenbæk, bestyrelsesformand

ESG nøgletal – udvalgte highlights

Scope 1, tons CO2e
Samlet opgørelse af brændstof, gas til opvarmning af bygninger, SF6 gas (tab) og HFC (aircon).
0
tons CO2e
0
tons CO2e
Scope 2, tons CO2e
Samlet opgørelse af fjernvarmeforbrug, elforbrug og nettab.
0
tons CO2e
0
tons CO2e
Fordeling af affaldsbehandlingsformer i 2023
Samlet udledning i 2023, scope 1 + 2
32.987 tons CO2e
Fald på 28% ekskl. nettab (baseline 2017)

Vi er Andel

Andel er et andelsselskab og en koncern med datterselskaber, der bygger og tror på, at alle har ret til en grønnere og mere digital fremtid. Som Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern ser vi det som vores livs vigtigste opgave at bygge den vedvarende energiproduktion, de nye teknologier, den infrastruktur og de kundeløsninger, som Danmarks grønne og digitale omstilling skal hvile på.

Som koncern er vi en del af en ambitiøs omstilling af vores samfund, når vi frem mod 2035 investerer 90 mia. kr. i blandt andet solcelleparker, ladenetværk og visionære energiløsninger. Og når pæren lyser, internetforbindelsen er i top, og bilen er ladet op, gør det ikke bare livet nemmere og mere behageligt. Det skaber værdi, frihed og muligheder. Det giver afsæt for at leve livet.

Vi foretager langsigtede investeringer for at skabe vækst og udvikling i det samfund, vi er en del af. Det har vi gjort i mere end 100 år med vores ejere i ryggen: Vores andelshavere i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Vi er stolte af at være med til at trække vores samfund i en grønnere og mere digital retning, når vi hver dag tager kampen op inden for vores tre forretningsområder: Energiproduktion, Infrastruktur og Kundeløsninger.

For i Andel er vi en del af hverdagen, en del af arbejdslivet og en del af Danmark. Og vi tager ansvar for at skabe en fælles grønnere og mere digital fremtid – for vores andelshavere, vores kunder og vores samfund.

Vision og mission

Vi skaber energi til at leve livet ved at være hinandens bedste forbindelse i kampen for en grøn og digital fremtid for alle.