Årsrapport 2022

2022 har på mange måder været et udfordrende år med historisk høje energipriser for danskerne – for vores andelshavere og vores kunder. Det er et stærkt ønske i Andels bestyrelse og repræsentantskab, at vi leverer et markant samfundsbidrag og skaber værdi for andelshavere, kunder og samfund. Det giver årsresultatet for 2022 os en stærk platform for.

4 mia. kr.

årets resultat efter skat

2,3 mia. kr.

årets skat for Andel-koncernen

2.371

gns. antal medarbejdere

Fælles retning sætter spor i samfundet

Som andelsselskab ligger det i Andels DNA at udvise samfunds- og pionerånd, også når kriser kradser. Vi orienterer os mod fællesskabets bedste og tager ansvar for de mange elforbrugere i hele Danmark, der er kunder hos os. Vi engagerer os i projekter, der kan skabe en grøn omstilling af vores energisystem og energiforbrug – blandt andet i kraft af vores ejerskab af det østdanske elnet, vores bidrag til den danske energiproduktion og til ladeinfrastruktur til elbiler.

Et dramatisk og turbulent år

Andel blev placeret midt i orkanens øje, da energikrisen kom rasende. Prisen på naturgas, el og olie røg i vejret, forsyningssikkerheden kom under pres, og et ekstraordinært skærpet fokus på vores IT-sikkerhed blev nødvendigt fra den ene dag til den anden. Den geopolitiske situation i Europa og verden rykkede med andre ord helt ind i vores kerneforretning, og det har selvfølgelig påvirket og sat dagsordenen for vores beslutninger, aktiviteter og resultater i 2022.

Explainer

Hvad har Andel tjent penge på – og hvad bruger vi pengene til?

Værdiskabelsespolitik

Andels repræsentantskab vedtog på repræsentantskabsmødet den 28. april 2022 en ny værdiskabelsespolitik. Her har bestyrelsen og repræsentantskabet udtrykt deres ambitioner for, hvordan Andel i fremtiden skal skabe værdi for andelshavere, kunder og det omkringliggende samfund.

Vores forretning

Ejerformen – andelsselskabet – giver Andel mulighed for at have en langsigtet og tålmodig investeringsstrategi med fokus på aktivt at bidrage til den bæredygtige og digitale udvikling af samfundet. Vi er til stede i hele værdikæden fra energiproduktion over infrastruktur til kundeløsninger, og vi har aktiviteter inden for fibernetinfrastruktur.

God selskabsledelse

Andel arbejder inden for rammerne af god selskabsledelse og med at sikre transparens for vores ejere og omverdenen generelt. Andel følger samtlige anbefalinger.

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2022 giver et samlet overblik over Andel A.m.b.a.-koncernens aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion. Vederlag og rapport er udformet med afsæt i Andels vederlagspolitik, der er godkendt af bestyrelsen den 8. februar 2022.

369,1 mia. kr.

Høje energipriser og Energi Danmarks omsætning giver markant vækst i Andels omsætning.

41,5 mia. kr.

Egenkapital

2,6 mia. kr.

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver

Selskabsledelse

Sådan arbejder vi med samfundsansvar, kønsmæssige sammensætning, dataetik og risikostyring.

Bæredygtighedsrapport

Med vores nye koncernbæredygtighedsstrategi “Ny virksomhed i en bæredygtig virkelighed”, har vi i 2022 taget skridt til at rykke bæredygtighed helt ind i kernen af vores forretning. Strategien tager afsæt i vores formålsparagraf om at skabe værdi og være til gavn for vores andelshavere og kunder og samtidig bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling af samfundet. Strategien bygger på flere års indsats hen imod større bæredygtighed i koncernens selskaber.

[lang-switch]
Følg andel: