Årsrapport 2021

Vi opnåede i 2021 fornuftige resultater i Andel, strategisk og økonomisk. Dét på trods af, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret Andel, energibranchen og vores samfund generelt – særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne og den fortsatte COVID-19 pandemi har skabt udfordrende betingelser

56,3 mia. kr.

nettoomsætning

-8,3 mia. kr.

årets resultat

1.993

gns. antal medarbejdere

Andel bygger på en stærk demokratisk ejerform

Som andelsselskab har vi påtaget os en central rolle i den grønne omstilling og bidrager aktivt til at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% inden 2030. Det er vores styrke: Vi kan gøre noget sammen, når vi investerer langsigtet.

Fornuftigt driftsresultat set i lyset af store eksterne udfordringer

Vi opnåede i 2021 fornuftige resultater i Andel, strategisk og økonomisk. Dét på trods af, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret Andel, energibranchen og vores samfund generelt – særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne og den fortsatte COVID-19 pandemi har skabt udfordrende betingelser.

Vores forretning

Andel-koncernen går til markedet i koncernens eget navn og gennem en række datterselskaber. Med afsæt i tre stærke forretningsområder er Andel til stede i hele værdikæden i energisektoren fra energiproduktion over infrastruktur til kundeløsninger, ligesom Andel-koncernen har aktiviteter inden for fibernetinfrastruktur og -løsninger.

56.345 mio. kr.

Andel opnåede en omsætning på 56.345 mio. kr. hvilket bl.a. kan henføres til op-købet af yderligere ejerandele i Energi Danmark i 2021, som har bidraget med en omsætning på 39.200 mio. kr.

379 mio. kr.

Andel har i 2021 et resultat før skat ogeksklusiv kursregulering af Ørsted-aktierpå 379 mio. kr.

2.491 mio. kr.

Koncernen har i 2021 investeret 2.491 mio. kr. i materielle anlægsaktiver.

Selskabsledelse

Andel-koncernens resultat før skat for regnskabsåret 2021 udgjor-de et underskud på 8.220 mio. kr., hvilket er 18.696 mio. kr. lavere end resultatet for regnskabsåret 2020, hvor resultatet udgjorde et overskud på 10.476 mio. kr. før skat.

Resultatet eksklusive kursregulering af Ørsted-aktier og skat er 379 mio. kr. mod -748 mio. kr. i 2020, hvilket anses for at være tilfredsstillende.