Selskabsledelse

God selskabsledelse

Anbefalingerne for selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber danner et solidt fundament for et aktivt ejerskab af Andel og for samarbejdet mellem Andels repræsentantskab, bestyrelse og ledelse.

Anbefalingerne for selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber, som er udarbejdet af Green Power Denmark’s Ejerforbrugerforum, har afsæt i mange af de samme anbefalinger, som både børsnoterede aktieselskaber og fonde rapporterer efter. Og med det særlige forhold, at forsyningsselskaberne har folkevalgte i de øverste ledelsesorganer. Det betyder, at branchens repræsentantskaber og bestyrelser retter en særlig opmærksomhed på f.eks. aktivt ejerskab, værdiskabelse og transparens.

Som reaktion på branchens bonussager strammede og udvidede Ejerforbrugerforum i 2023 den del af anbefalingerne, som handler om vederlag. Det indskærpes, at koncernlønpolitik også skal gælde for datterselskaber. Derudover anbefales det nu, at der skal være loft på bonusser og fratrædelsesordninger, og at der skal være større transparens i lønpolitikker og vederlag for bestyrelser og direktioner.

Andel-koncernen følger 24 af de 25 anbefalinger, der ud over vederlag drejer sig om aktivt ejerskab, kommunikation med interessenter, bestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning og kompetencer.

Andel A.m.b.a.’s bestyrelse vælges af repræsentantskabet blandt opstillede repræsentantskabsmedlemmer. Det er jf. Andels vedtægter ikke muligt at vælge eller udpege bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer direkte til Andel A.m.b.a.’s bestyrelse. Derfor er det ikke muligt for Andel-koncernen at følge Anbefaling 16 omhandlende valg eller udpegning af bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning.