Selskabsledelse

Bæredygtighed

I Andel kerer vi os om samfundet, og som andelsejet koncern er værdiskabelse for os ikke kun et spørgsmål om profit. For os handler værdiskabelse og virksomhedsdrift i lige så høj grad om bæredygtighed og samfundsansvar og om at nære og bidrage til fællesskabet til glæde og gavn for helheden.

Med vores koncernbæredygtighedsstrategi “Ny virksomhed i en bæredygtig virkelighed” har vi intensiveret arbejdet med at rykke bæredygtighed helt ind i kernen af vores forretning. Strategien er centreret omkring tre hovedtemaer med 16 underliggende programmer. Disse repræsenterer de områder, hvor vi ser, at Andel har størst mulighed for at skabe en positiv påvirkning gennem vores forretning, samt hvor vi ud fra en risikobaseret tilgang vil arbejde med at minimere de negative indvirkninger på samfundet fra vores virksomhedsdrift.

Vi har det seneste år realiseret en række bæredygtighedsrelaterede milepæle inden for klima og miljø, det sociale område og governance (ESG). Resultaterne er et produkt af en koordineret indsats på tværs af koncernen, og afspejler vores strategiske fokus på at integrere bæredygtighed i vores virksomhedsdrift gennem 16 programmer. For hele vores arbejde med bæredygtighed henviser vi til vores bæredygtighedsrapport: andel.dk/om-andel/baeredygtighed

I de senere år er der sket en stigning i kravene til bæredygtighedsrapportering og øget transparens rettet mod især de store selskaber. Det hilser vi velkomment i Andel, og vi er i 2023 begyndt arbejdet med implementeringen af taksonomiforordningen og direktivet for bæredygtighedsrapportering, CSRD, som Andel er omfattet af fra og med regnskabsår 2025.

Andels bæredygtighedshjul danner rammerne
for vores tilgang til arbejdet med bæredygtighed

Koncernbæredygtighedsstrategi

Vi kæmper for CO2-reduktioner

Massiv og hastig indsats er påkrævet for at nedbringe CO2e- emissioner og fremme den grønne omstilling for at bremse klimaforandringerne. Andel vil spille en ansvarlig og central rolle i den grønne omstilling inden for vores virkefelt.

Programmer

 1. Vi investerer i bæredygtig energiproduktion ( EU-taksonomi)
 2. Vi udvikler energilagring
 3. Vi hjælper vores kunder til at bidrage til Danmarks klimamål gennem vores produkter og ydelser
 4. Vi bygger og driver bæredygtig vital infrastruktur til elektrificeringen og den grønne omstilling
 5. Vi deler vores viden om bæredygtige energisystemer
 6. Vi driver vores virksomhed CO2-neutralt (scope 1 + 2)
 7. Vi prioriterer grønne indkøb (scope 3)

Overordnede strategiske mål

VE-produktion svarende til forbrug i 1,4 mio. husstande i 2050, herunder 10 TWh produktion i 2035

• Scope 1 + 2, CO2-neutral i 2050 (-40% i 2025, -95% i 2030) (baseline 2017)
• Scope 3, -35% i 2030, kat. 1 + 2 (baseline 2022)

Vi sikrer ladeinfrastruktur til ½ mio. elbiler i 2025

Vi stræber efter taksonomialignede forretningsområder og investeringer

Vi stræber efter bæredygtigt forbrug

Fremtidig ressourceknaphed skaber behov for at holde Andels materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Samtidig skal vi sikre, at forholdene i Andels leverandørkæder lever op til egne og internationale standarder inden for menneskerettigheder m.m.

Programmer

 1. Vi indtænker cirkulær økonomi i vores indkøb, produkter og ydelser
 2. Vi har ansvarlig leverandørstyring
 3. Vi benytter bæredygtige finansieringsinstrumenter

Overordnede strategiske mål

Vi har 100% genanvendelse af affald i 2030

Ansvarlig leverandørstyring, herunder udvidet funktion og processer i 2024

Vi kerer os om fællesskabet

I Andel kerer vi os om naturen, vores medarbejdere, samfundet og fremtiden. Som andelsejet koncern handler værdiskabelse for os om samfundsansvar og om at nære og bidrage til fællesskabet til glæde og gavn for helheden.

Programmer

 1. Vi arbejder med beskyttelse af natur og biodiversitet
 2. Vi kæmper for digital lighed
 3. Vi bidrager til vækst, uddannelse og udvikling i samfundet
 4. Vi har fokus på robuste data, datasikkerhed og dataetik
 5. Vi har en kultur, som bygger på diversitet, lighed, inklusion og helhedsforståelse
 6. Vi baserer vores succes på arbejdsglæde, mental sundhed og personsikkerhed

Overordnede strategiske mål

I 2024 er 20-30% af samlede udendørs arealer på hoved- lokationer biodiversitetsvenlige

Kollektivt samfundsbidrag på i alt 225 mio. kr. frem til 2030

I 2025 indtager vi en ledende position i branchen inden for dataetik

1 Gbit/s fibernet tilbudt til alle andelshavere ved udgangen af 2023